PL


Centrum prasowe - najnowsze informacje

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „3xl, czyli innowacyjne, interaktywne i integracyjne place zabaw w walce z chorobami cywilizacyjnymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,...
KOMUNIKAT :
W związku ze wszczętym przez Spółkę Grupa Saternus w dniu 28 listopada 2016r. postępowania dot. przeprowadzenia jednego audytu zewnętrznego projektu, informujemy, iż na podstawie zapisów przedmiotowego zapytania ofertowego, tj. : „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn”.Zarząd Spółki...