PL


Centrum prasowe - najnowsze informacje

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „3xl, czyli innowacyjne, interaktywne i integracyjne place zabaw w walce z chorobami cywilizacyjnymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,...
Zapytanie ofertowe IT / Zapytanie ofertowe CBR
W związku z planowanym uczestnictwem Spółki Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A. jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2015), oraz obowiązkiem dokonywania zakupów...