PL


WAŻNE LINKICentrum prasowe - najnowsze informacje

Raport z przeprowadzonych konsultacji
Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. W dniu 24.03.2017 roku zostały zakończone konsultacje z mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie i okolic w sprawie rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnesmarcków wraz z terenami przyległymi w związku z planowanym na dzień 29.03.2017 złożeniem...
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „3xl, czyli innowacyjne, interaktywne i integracyjne place zabaw w walce z chorobami cywilizacyjnymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,...