PL


WAŻNE LINKICentrum prasowe - najnowsze informacje

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30 października 2017 roku dotyczącym realizacji zadania: „Dostawa oprogramowania" związanym z udziałem Grupy Saternus Sp z o.o. S. K. A. w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA-RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31 października 2017 roku dotyczącym realizacji zadania: „Audyt i strategia wzornicza jako droga do wzrostu konkurencyjności i potencjału Grupy Saternus Sp. z o.o. S.K.A. POBIERZ CAŁOŚĆ ZAWIADOMIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasady konkurencyjności, Grupa Saternus Sp....