PL


Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 02.03.2018R.
Chorzów 02.03.2018r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dzień dobry, W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 8 lutego 2018 roku dotyczącym realizacji zadania: „Zakup usługi doradczej" związanym z udziałem Grupy Saternus Sp z o.o. S. K. A. w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA-RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach...
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.02.2018R.
Chorzów 26.02.2018r. Dzień dobry, w związku z udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA-RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności...
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.02.2018 R.
Chorzów 08.02.2018r. W związku z udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA - RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości,...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30 października 2017 roku dotyczącym realizacji zadania: „Dostawa oprogramowania" związanym z udziałem Grupy Saternus Sp z o.o. S. K. A. w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA-RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 POBIERZ CAŁOŚĆ...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31 października 2017 roku dotyczącym realizacji zadania: „Audyt i strategia wzornicza jako droga do wzrostu konkurencyjności i potencjału Grupy Saternus Sp. z o.o. S.K.A. POBIERZ CAŁOŚĆ ZAWIADOMIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasady konkurencyjności, Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania: „Audyt i strategia...
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Unieważnienie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej. POBIERZ CAŁOŚĆUNIEWAŻNIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA-RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Grupa Saternus Sp. z o.o....
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A. składa zapytanie ofertowe...
WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI SERII C I D
Komunikat Zarządu Grupy Saternus Sp. z o.o. S.K.A. z dnia 26.07.2017 r.: Zgodnie z § 9 pkt 1 Warunków Emisji Obligacji serii C i D Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji proporcjonalnie od wszystkich Obligatariuszy na własne żądanie. Zarząd Emitenta podjął decyzję o skorzystaniu z niniejszego uprawnienia z dniem 18.08.2017 r. Z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia...