PL


Wiadomości

WDROŻENIE PRODUKCJI INNOWACYJNYCH INTERAKTYWNYCH I INTEGRACYJNYCH URZĄDZEŃ REKREACYJNO – SPORTOWYCH
Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych Grupa Saternus Sp. z o.o. S. K. A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST: zwiększone zastosowanie...
WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI SERII C I D
Komunikat Zarządu Grupy Saternus Sp. z o.o. S.K.A. z dnia 26.07.2017 r.: Zgodnie z § 9 pkt 1 Warunków Emisji Obligacji serii C i D Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji proporcjonalnie od wszystkich Obligatariuszy na własne żądanie. Zarząd Emitenta podjął decyzję o skorzystaniu z niniejszego uprawnienia z dniem 18.08.2017 r. Z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia...
RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. W dniu 24.03.2017 roku zostały zakończone konsultacje z mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie i okolic w sprawie rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnesmarcków wraz z terenami przyległymi w związku z planowanym na dzień 29.03.2017 złożeniem wniosku o dotację z Europejskich FunduszyRozwoju Regionalnego,osi Priorytetowej X REWITALIZACJA...
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „3xl, czyli innowacyjne, interaktywne i integracyjne place zabaw w walce z chorobami cywilizacyjnymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo...
KOMUNIKAT :
W związku ze wszczętym przez Spółkę Grupa Saternus w dniu 28 listopada 2016r. postępowania dot. przeprowadzenia jednego audytu zewnętrznego projektu, informujemy, iż na podstawie zapisów przedmiotowego zapytania ofertowego, tj. : „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn”.Zarząd Spółki podjął decyzję o zamknięciu niniejszego postępowania bez dokonania wyboru oferenta.
PIERNIKOWE MIASTECZKO
Miło nam poinformować, że z początkiem roku podpisaliśmy umowę na wykonanie zadania „Remont i przebudowa „Piernikowego Miasteczka” wraz z budową wodnego placu zabaw przy ul. Podmurnej 62/68 w ramach programu budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk na terenie miasta Torunia”. Zadanie obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - wykonanie nawierzchni placu zabaw oraz ciągów pieszych, - wykonanie niecki wodnego placu zabaw, - wykonanie...
NAJWIĘKSZY PARK REKREACJI W CZĘSTOCHOWIE
Z przyjemnością możemy pochwalić się kolejną rozpoczętą inwestycją polegającą na wybudowaniu największego parku rekreacji w Częstochowie. Budowę placu zabaw, który będzie znajdował się przy skrzyżowaniu Dekabrystów i alei Armii Krajowej, rozpoczęto od symbolicznego wbicia łopaty w połowie sierpnia. Wartość inwestycji to ponad 650 tys. zł. Zapraszamy do zapoznania się z galerią z otwarcia.
BUDOWA WIELOPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW W BOLESŁAWCU
Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy o wygranym przetargu na zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w ramach zadania "Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej w Bolesławcu". Wartość inwestycji to 1.750.000 zł. Budowa tego pięknego placu zabaw zostanie zakończona w przeciągu dwóch nadchodzących miesięcy. Projekt zakłada stworzenie kilku stref zabawy i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych zaplanowano kącik...
PLAC ZABAW W PARKU ARMII KRAJOWEJ W WĘGROWIE JUŻ OTWARTY!
Na portalu miasta Węgrowa pojawiła się informacja o zakończeniu budowy placu zabaw w Parku Armii Krajowej. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. „Poprawa wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych Węgrowa dla rozwoju turystyki i rekreacji”. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla...