PL


Wiadomości

Piernikowe Miasteczko

Miło nam poinformować, że z początkiem roku podpisaliśmy umowę na wykonanie zadania „Remont i przebudowa „Piernikowego Miasteczka” wraz z budową wodnego placu zabaw przy ul. Podmurnej 62/68 w ramach programu budowy osiedlowych placów zabaw
i małych boisk na terenie miasta Torunia”. Zadanie obejmuje:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie nawierzchni placu zabaw oraz ciągów pieszych,
- wykonanie niecki wodnego placu zabaw,
- wykonanie podziemnej komory technicznej i zbiornika wody obiegowej,
- montaż urządzeń technologii wodnego placu zabaw,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz zasilania elektrycznego,
- montaż urządzeń zabawowych i małej architektury,
- montaż urządzeń wodnego placu zabaw,
- remont istniejącego budynku zaplecza,
- wykonanie terenów zielonych.

Termin realizacji zadania to 30.03.2015 r.