PL


Wiadomości

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „3xl, czyli innowacyjne, interaktywne i integracyjne place zabaw w walce z chorobami cywilizacyjnymi”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia jednego audytu zewnętrznego projektu

Załączniki:

Zapytanie ofertowe audyt Saternus_DO DRUKU.pdf

Zapytanie ofertowe audyt Saternus_DO DRUKU.pdf