PL


Wiadomości

KOMUNIKAT :

 

 

W związku ze wszczętym przez Spółkę Grupa Saternus  w dniu 28 listopada 2016r. postępowania dot.  przeprowadzenia jednego audytu zewnętrznego projektu, informujemy, iż na podstawie zapisów przedmiotowego zapytania ofertowego, tj. : „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn”. Zarząd Spółki podjął decyzję o zamknięciu niniejszego postępowania bez dokonania wyboru oferenta.