PL


Wiadomości

Wcześniejszy wykup obligacji serii C i D

Komunikat Zarządu Grupy Saternus Sp. z o.o. S.K.A. z dnia 26.07.2017 r.:

Zgodnie z § 9 pkt 1 Warunków Emisji Obligacji serii C i D Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji proporcjonalnie od wszystkich Obligatariuszy na własne żądanie. Zarząd Emitenta podjął decyzję o skorzystaniu z niniejszego uprawnienia z dniem 18.08.2017 r.

Z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia dodatkowego świadczenia polegającego na wypłaceniu każdemu z Obligatariuszy premii w wysokości 0,5 % (słownie: pięciu dziesiątych procenta) iloczynu Wartości nominalnej oraz liczby Obligacji do których uprawniony jest dany Obligatariusz.

W imieniu Emitenta

Zarząd Komplementariusza