PL


Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasady konkurencyjności, Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A.  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania: „Audyt i strategia wzornicza jako droga do wzrostu konkurencyjności i potencjału Grupy Saternus Sp. z o.o. S.K.A.”.

POBIERZ CAŁOŚĆ ZAPYTANIA