PL


Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31 października 2017 roku dotyczącym realizacji zadania: „Audyt i strategia wzornicza jako droga do wzrostu konkurencyjności i potencjału Grupy Saternus Sp. z o.o. S.K.A.

 

POBIERZ CAŁOŚĆ ZAWIADOMIENIA