PL


Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chorzów, 15.05.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30 kwietnia 2018 roku dotyczącym realizacji zadania:  „Zakup usługi doradczej" związanym z udziałem Grupy Saternus Sp z o.o. S. K. A. w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA-RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20

 Grupa Saternus Sp. z o.o. S. K. A. zawiadamia o wyborze oferty firmy:

ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba - Wesołek

 

Do daty składania ofert wpłynęły: trzy oferty.

1. Nazwa Oferenta: ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba - Wesołek

Kwota netto: 7 540,00 zł
Termin wykonania: 4 dni
Ilość uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

2. Nazwa Oferenta: Wojtyla LLP.
Kwota netto: 7 800,00 zł
Termin wykonania: 4 dni
Ilość uzyskanych punktów: 97,33 pkt.

3. Nazwa Oferenta: GRANTUS Sp. z o.o.
Kwota netto: 10 400,00 zł
Termin wykonania: 6 dni
Ilość uzyskanych punktów: 68,00 pkt.

 

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.