PL


Wiadomości

Zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2018 r.

Chorzów 30.04.2018r.


W związku z udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA - RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A.  składa zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej opisanej w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego (w załączeniu).

 

Pobierz załącznik.