PL


Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczącym realizacji zadania:  „Zakup usługi szkoleniowej" związanym z udziałem Grupy Saternus Sp z o.o. S. K. A. w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA-RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20

 Grupa Saternus Sp. z o.o. S. K. A. zawiadamia o wyborze oferty firmy:

BHP-PPOŻ-PRAWO PRACY STUDIO SZKOLENIOWO-DORADCZE BEDREX S.C., ul. S. Batorego 6, 41-500 Chorzów

 

Do daty składania ofert wpłynęła: jedna oferta.

Nazwa Oferenta: BHP-PPOŻ-PRAWO PRACY STUDIO SZKOLENIOWO-DORADCZE BEDREX S.C.

Kwota netto: 18 500,00 zł

Termin wykonania: 5 dni od daty podpisania umowy

Ilość uzyskanych punktów: 90 pkt.

 

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.