PL


Wiadomości

Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych

Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych

Grupa Saternus Sp. z o.o. S. K. A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST: zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie

PLANOWANE EFEKTY: W wyniku realizacji projektu w ramach RPO nastapi komercjalizacja inteligentnej otwartej przestrzeni integracyjnorekreacyjnej,wraz z urządzeniami zabawowo-edukacyjnymi, wspomagającej efektywną diagnostykę, terapię i prewencję chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości, wad postawy i skutków ich występowania (np. zespół metaboliczny, nadciśnienie, choroby układu ruchu, cukrzyca, choroby układu krążenia, ryzyka psychospołeczne oraz nakłady finansowe ze strony system ochrony zdrowia), oraz budowania świadomości zdrowego życia w społeczeństwie.

 

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 609 637,20 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 160 965,00 zł