PL

Saternus Production

Spółka Saternus Production Sp. z o.o. sp.k. wcześniej funkcjonująca pod firmą Place Zabaw Saternus Sp. z o.o., powstała w 2000 roku z przekształcenia działalności osoby fizycznej - data założenia działalności 1990 rok - w osobę prawną. Jest naturalnym kontynuatorem doświadczenia i tradycji wypracowanej przez 20 lat trwania firmy na rynku placów zabaw.

Saternus Production jest firmą nowocześnie wyposażoną w najwyższej jakości sprzęt do projektowania urządzeń oraz produkcji. Kierownictwo spółki kładzie ogromny nacisk na wykorzystanie nowych technologii, a zatrudnieni architekci czuwają nad charakterystycznym dla marki Saternus designem, bezpieczeństwem i trwałością produkowanych urządzeń.

Od 2012 roku firma produkuje i magazynuje urządzenia w nowej siedzibie liczącej ponad 3000 m2 hal produkcyjno - magazynowych.

Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu zespołu architektoniczno - konstrukcyjnego oraz zakupowi nowoczesnego plotera do obróbki sklejek i tworzyw, firma ma możliwość realizacji indywidulanych projektów pojedynczych urządzeń oraz całych placów zabaw o wybranej przez klienta tematyce, np. bajkowej.

Siłą Saternus Production jest połączenie młodej, dobrze wykszatłconej załogi, z grupą doświadczonych pracowników zatrudnionych w firmie od początków jej istnienia, czyli 1990.

 

Strona Saternus Production Sp. z o.o. sp.k. http://www.saternus.pl