PL


WAŻNE LINKIKalendarium

2014-06-30 |  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Chorzowie w dniu 30 czerwca 2014 r. podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 3/06/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia trzydziestego...
2013-11-04 |  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Chorzowie w dniu 4 listopada 2013 r. podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 3/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia czwartego...
2012-12-28 |  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Chorzowie w dniu 28 grudnia 2012 r. podjęło uchwałę o wyborze biegłęgo rewidenta o następującej treści: Uchwała nr 3/12/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą...
2012-12-10 |  UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE DOJŚCIA DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI ORAZ ICH PRZYDZIAŁU
Zarząd spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie podjął dwie uchwały w dniu 6 grudnia 2012 r. w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii A spółki GRUPA SATERNUS Sp. z o. o. S.K.A. oraz w sprawie przydziału Obligacji na okaziciela serii A spółki GRUPA SATERNUS Sp. z o. o. S.K.A. o następującej treści: UCHWAŁA NR 1 Zarządu spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną...
2012-11-17 |  UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE OKREŚLENIA I ZATWIERDZENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A
Zarząd spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie podjął uchwałę w dniu 17 listopada 2012 r. w sprawie określenia i zatwierdzenia szczegółowych Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii A, która rozpoczęła proces emisji obligacji. Harmonogram emisji obligacji Początek okresu udostępniania imiennych Propozycji Nabycia Obligacji Inwestorom 19...
2012-11-16 |  REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Krajowy Rejestr Sądowy wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A. o wartość 12.393.000,00 zł.
2012-11-08 |  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Chorzowie w dniu 8 listopada 2012 r. podjęło trzy uchwały związane z emisją obligacji o następującej treści: Uchwała nr 3/11/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą...
2012-09-21 |  OBJĘCIE AKCJI SERII C
Nowy akcjonariusz obejmie 6000 (sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 117931 (sto siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) do 123930 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) o wartości nominalnej 100,00zł (stu złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 600.000,00zł (sześciuset tysięcy złotych) w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 600.000,00zł (sześciuset tysięcy złotych).
2012-09-01 |  KONFERENCJA PRASOWA
GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S.K.A zorganizowała konferencję prasową na placu zabaw w Katowicach dotyczącą zmian w grupie, bieżącej działalności oraz przygotowywanej emisji obligacji.
2012-08-31 |  NEWCONNECT CONVENTION/CATALYST BOND CONGRESS
GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S.K.A. wraz ze swoim autoryzowanym doradcą GRUPĄ GUMUŁKA - AUDYT Sp. z o.o. zaprezentowała się na NewConnect Convention / Catalyst Bond Congress w Warszawie zorganizowanym z okazji 5 urodzin rynku NewConnect.